Documents secondaires


Boodschap van Zijne Heiligheid, Patriarch Kyrill van Moskou en geheel Rusland op de 3e Zondag van Pasen, van de H.H. Myrondraagsters, aan de Geestelijkheid en Gelovigen van de Russisch-Orthodoxe Kerk

 

Paasboodschap van Zijne Heiligheid Kyrill, Patriarch van Moskou en heel Rusland

 

Overlijden van vader Nikolaas Lucassen

 

Jahrestag des Todes der heiligen Märtyrin Mutter Maria von Paris

 

Ja, wir sind in der Wüste !

 

Kommuniqué des erzbischöflichen Büros vom 14. März 2020

 

Ja, wij zijn in de woestijn !

 

Communiqué from the Diocesan Office, March 7, 2020

 

Коммюнике Епархиального Управления о положении нашего прихода Святого Пантелеймона и Святого Николая в Брюсселе

 

Kommuniqué der Diözesanadministration vom 7. März 2020

 

Communiqué van het Diocesaan Bestuur van 7 maart 2020

 

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА БЛАГОЧИНИЯ БЕНЕЛЮКС

 

Das jährliche Treffen des Dekanats von Benelux

 

Communiqué van het Diocesaan Bestuur van 9 februari 2020

 

Jaarlijkse bijeenkomst van het Dekenij van de Benelux

 

Коммюнике Епархиального Управления от 9.02.2020

 

Communiqué - Gewone en Buitengewone Vergaderingen van het Aartsbisdom

 

Сообщение - Очередное и Чрезвычайное общие собрания Архиепископии

 

Kommuniqué des erzbischöflichen Büros vom 22. Dezember 2019

 

ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ

 

Moskau-Reise der Delegation des Erzbistums vom 1. bis 5. November 2019

 

Текст Патриаршей и синодальной грамоты о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью

 

Kommuniqué des Rats der Erzdiözese

 

Communiqué of the Council of the Archdiocese of October 24, 2019

 

Kommuniqué des erzbischöflichen Büros vom 11. Oktober 2019

 

Comunicato dall’Arcivescovado

 

Michel Sollogoub

 

L’Archevêque : Mgr Gabriel, exarque du Patriarche œcuménique

 

 
SPIP